پروژه ها

گروه مهندسین مشاور

4-bagh

پردیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی البرز

تاریخ طراحی : 1385
مکان : پردیس
عنوان خدمات : انجام خدمات مرحله اول و دوم
کاربری : آموزشی
کارفرما : دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی